нүүр хуудас / зөвлөлийн гишүүд

Арга зүйн байнгын зөвлөл /АЗБЗ/-ийн гишүүдийн харилцах хаяг, утасны дугаар

Дд

Албан тушаал

Нэр

Ажлын утас

Цахим шуудангийн хаяг

Газар, алба

1

АЗБЗ-ийн дарга

Ч.Баянчимэг

262311

bayanchimeg@nso.mn

Дэд дарга

2

АЗБЗ-ийн орлогч дарга

А.Дэмбэрэл

263968

demberel@nso.mn

Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын дарга, доктор, профессор

3

АЗБЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

С.Норов

261560

norov@nso.mn

Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын шинэчлэл хөгжлийн албаны ахлах шинжээч

4

АЗБЗ-ийн гишүүн

А.Амарбал

263964

amarbal@nso.mn

Нийгмийн статистикийн газрын хүн ам, орон сууцны тооллогын товчооны дарга

5

АЗБЗ-ийн гишүүн

Ц.Тэгшжаргал

261502

tegshjargal@nso.mn

Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын үндэсний тооцооны албаны статистикч

6

АЗБЗ-ийн гишүүн

М.Оюунжаргал

261560

oyunjargal@nso.mn

Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын шинэчлэл хөгжлийн албаны ахлах статистикч

7

АЗБЗ-ийн гишүүн

Б.Баярмаа

323152

bayarmaa@nso.mn

Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын үндэсний тооцооны албаны ахлах статистикч

8

АЗБЗ-ийн гишүүн

Ш.Ариунболд

262903

ariunbold@nso.mn

Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын шинжилгээ судалгааны албаны ахлах статистикч

9

АЗБЗ-ийн гишүүн

И.Энхбаатар

261502

enkhbaatar@nso.mn

Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газрын шинжилгээ судалгааны албаны ахлах шинжээч

 

10

АЗБЗ-ийн гишүүн

Ц.Эрдэнэмөнх

260744

erdenemunkh@nso.mn

Мэдээллийн технологийн газрын ахлах реферант

11

АЗБЗ-ийн гишүүн

С.Болормаа

262325

bolormaa@nso.mn

 

Нийгмийн статистикийн газрын Өрхийн орлого, зарлагын судалгааны албаны статистикч

12 АЗБЗ-ийн гишүүн Б.Батмөнх -

batmunkhb2014@gmail.com

МУИС-ЭЗС-Статистикийн тэнхимийн эрхлэгч
13 АЗБЗ-ийн гишүүн Б.Энхцэцэг -

enkh@rocketmail.com

МУИС-ийн ЭЗС-ийн      Хүн амын сургалт судалгааны төвийн захирал


Батлагдсан : 2016-09-27