Засгийн газрын III байр Бага тойруу - 44,
Улаанбаатар - 11, Монгол улс
Утас: (976-51)-263966
Факс: (976-11)-324518
E-Mail: information@nso.mn

Хүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллогын үр дүнгээр

www.toollogo.mn

ТЭМДЭГЛЭГЭЭ
ХҮСНЭГТ
УНШИЖ БАЙНА ...