Санал хүсэлт
* таны нэр :
* таны и-мэйл хаяг :
таны утас :
* гарчиг :
* таны санал хvсэлт :
  

2013 оны хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар:

gaz-zurag

 

Бүсүүд

Хамрагдах аймгууд

Амжиргааны доод түвшин, төг

1. Баруун бүс

1. Баян-Өлгий

 

132.000

2. Говь-Алтай

3. Завхан

4. Увс

5. Ховд

2. Хангайн бүс

1. Архангай

 

 130.900

2. Баянхонгор

3. Булган

4. Өвөрхангай

5. Хөвсгөл

6. Орхон

3. Төвийн бүс

1. Говьсүмбэр

 132.400

2. Дорноговь

3. Дундговь

4. Өмнөговь

5. Сэлэнгэ

6. Төв

7. Дархан-Уул

4. Зүүн бүс

1. Дорнод

 

130.500

2. Сүхбаатар

3. Хэнтий

5. Улаанбаатар

1. Улаанбаатар

149900

Татаж авах файл

Файл

татах

Хэмжээ 

 1991-2008 оны хүн амын амьжиргааны доод түвшин  

 pdf-logo

 65 kb

 1991-2008 оны хүн амын амьжиргааны доод түвшин  

 xls-logo

 21 kb

 2008 оны хүн амын амьжиргааны доод түвшин /шинэчлэгдсэн/

 pdf-logo

 37 kb

 2008 оны хүн амын амьжиргааны доод түвшин /шинэчлэгдсэн/

 xls-logo

 23 kb
 2009 оны хүн амын амьжиргааны доот түвшин /тушаалын хамт/

 pdf-logo

 375 kb
 2010 оны хүн амын амьжиргааны доод түвшин

 pdf-logo

 
 2011 оны хүн амын амьжиргааны доод түвшин

  pdf-logo

 251 kb
 2012 оны хүн амын амьжиргааны доот түвшин

 pdf-logo

 
 2013 оны хүн амын амьжиргааны доот түвшин  pdf-logo