Print CSV

ЦУХС 2014

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ЦУХС 2013

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ЦУХС 2012

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ
1 хуудсанд харагдах бичлэгийн тоог сонгоно уу: 15 30 50 100

Түлхүүр үгээр хайхОноор хайх

хоорондох судалгааг харуулах
ба

Зөвлөмж

Та манай сайтыг Google Chrome ашиглан үзвэл илүү тохиромжтой. Энд дарж татаж авна уу!
Үндэсний Статистикийн Хороо 2017 он