Print CSV

XAOCT 2010

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

XAOCT 2000

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

XAOCT 1989

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ
1 хуудсанд харагдах бичлэгийн тоог сонгоно уу: 15 30 50 100

Түлхүүр үгээр хайхОноор хайх

хоорондох судалгааг харуулах
ба

Зөвлөмж

Та манай сайтыг Google Chrome ашиглан үзвэл илүү тохиромжтой. Энд дарж татаж авна уу!
Үндэсний Статистикийн Хороо 2017 он