Print CSV

АХС 2017

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

АХС 2016

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

АХС 2015

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

АХС 2014

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

АХС 2013

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

АХС 2012

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

АХС 2011

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

АХС 2010

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

АХС 2008/2009

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

АХС 2007/2008

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

АХС 2006/2007

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

АХС 2002/2003

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ
1 хуудсанд харагдах бичлэгийн тоог сонгоно уу: 15 30 50 100

Түлхүүр үгээр хайхОноор хайх

хоорондох судалгааг харуулах
ба

Зөвлөмж

Та манай сайтыг Google Chrome ашиглан үзвэл илүү тохиромжтой. Энд дарж татаж авна уу!
Үндэсний Статистикийн Хороо 2017 он